Tahukah Anda Kapan Kematangan Akal Manusia Sempurna?
Kedewasaan dan kematangan seseorang saat ia mencapai kematangan akal, yakni saat kepalanya sudah mencapai bentuk tertentu.

JAKARTA – Kedewasaan dan kematangan seseorang saat ia mencapai kematangan akal, yakni saat kepalanya sudah mencapai bentuk tertentu dan tak lagi mengalami proses pembesaran atau mengecil.

Dijelaskan dalam buku ‘Sains dalam Alquran’ yang ditulis Nadiah Thayyarah, secara umum tengkorak manusia terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung satu sama lain, serta berkaitan dengan erat dan kuat. Diantara tulang itu, terdapat tulang rawan lembut yang semakin menguatkan.

Tulang rawan itu secara bertahap akan semakin kuat seiring waktu. Saat manusia mencapai usia 40 tahun, tulang rawan ini menjadi semakin sempurna tingkat kekerasannya. Ia akan tumbuh dan akan menyempurnakan struktur tengkorak kepala sehingga memengaruhi inti akal yang terletak di otak.

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa:

“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri,” bunyi Surah Al Ahqaf Ayat 15. Ayat tersebut menyatakan pentingnya usia 40 tahun dalam umur manusia. Oleh sebab itu, kenabian datang kepada para nabi saat mereka berusia 40 tahun.